O mnie

Z miłości do zdrowego gotowania!

Z wykształcenia jestem dyplomowanym dietetykiem z kilkuletnim doświadczeniem. Z miłością przygotowuję zdrowe i wartościowe posiłki. Obie pasje jakimi są dietetyka i gotowanie, staram się każdego dnia rozwijać na wielu płaszczyznach. Nie lubię stać w miejscu - z dnia na dzień poszerzam horyzonty. Mam jedno bardzo ważne przesłanie dla moich obecnych i przyszłych Pacjentów - „Uczyń z każdej przeszkody swoją szansę!”(Linda Armstrong)

Doświadczenie

Ukończyłam w roku 2013 studia drugiego stopnia na kierunku dietetyka w Collegium Medicum w Bydgoszczy uzyskując stopień naukowy mgr dietetyki. Na podstawie przedstawionej koncepcji pracy badawczej, której celem jest utrzymanie zdrowia, prawidłowy rozwój oraz poprawa aktualnych i przyszłych wyników sportowych przez dzieci, które uczęszczają do klas i szkół sportowych w Bydgoszczy wygrałam konkurs na studia doktoranckie w Wydziale Nauk o Zdrowiu.

W latach 2013 do 2016 początkowo jako uczestniczka Studenckiego Koła Naukowego i obecnie doktorantka brałam udział w wykonywaniu Wojewódzkiego programu zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych, w tym również w szkołach w Bydgoszczy.

Pierwsze wnioski z badań dotyczących uczniów ze szkół bydgoskich są niepokojące, ponieważ ocena jakościowa jadłospisów dzieci wykazała nieprawidłowości w ich składzie polegające na nadmiarze cukrów łatwo przyswajalnych, tłuszczów nasyconych, białka, fosforanów i soli kuchennej oraz niedoborze witamin i składników mineralnych.

Miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu dyrektorów szkół sportowych z Bydgoszczy i nabrałam przekonania, że podobne nieprawidłowości dotyczące jakości spożywanej żywności, a także sposobu odżywiania i stanu odżywienia mogą być nieprawidłowe.

Od jesieni 2015 roku rozpoczęłam badania dzieci i młodzieży ze szkół i sportowych klubów bydgoskich w wieku od 10 do 16 lat. W projekcie niezwykle ważną rolę będą spełniali rodzice dzieci, nauczyciele oraz trenerzy, którzy po przeprowadzonych szkoleniach i konsultacjach będą dokonywali korekty dotyczącej sposobu żywienia i wartości odżywczej racji pokarmowych. Swoją wiedzę poszerzam na konferencjach krajowych i międzynarodowych gdzie nie tylko jestem słuchaczem, ale również prelegentem.

"Najpierw tworzymy nasze nawyki, potem one tworzą nas."

- Charles C. Noble